Te Fac Programator: Modulul 2: Programarea e ca viața de zi cu zi

Online, Romania
După primii pași în programare, începem discuția despre arhitecturi software, despre transpunerea programării în viața de zi cu zi, principiile programării pe obiecte, șabloane standard de programare, și cum se crează componente decuplabile.
Clasele au loc săptămânal, online, fie Sâmbăta de la 10 la 14:30, fie Lunea și Miercurea de la 18:30 la 20:30, în funcție de clasa aleasă.
Tehnologii, limbaje folosite, paradigme studiate: Visual Studio, C#, Windows Forms, programare orientată pe obiecte, programare bazată pe evenimente Mai multe detalii
Modulul are o durată de 3 luni și este structurat astfel:      
           Săptămâna 1: Introducere în C# / Structura unui program C#

           Săptămâna 2: Tipuri de date și operatori / Tipuri de instrucțiuni
           Săptămâna 3: Metode și parametri / Vectori
           Săptămâna 4: Excepții / Fundamentele POO
           Săptămâna 5: Variabile de tip referință / Recapitulare

           Săptămâna 6: Examen parțial
           Săptămâna 7: Constructori / Clase
           Săptămâna 8: Interfețe / Proprietăți și indecși
           Săptămâna 9: Operatori / Delegați și evenimente
           Săptămâna 10: Windows Forms / C# - noțiuni mai avansate
           Săptămâna 11: Recapitulare
           Săptămâna 12: Examen final