Concert Online Alexu and the Voices Inside

7 mai '21 - 7 iunie '21
Lansăm cu elan muncitoresc, cu spirit artistic patriotic și cu dăruire ideologică nemărginită: (M)Uzina Unveiled. Un manifest al artei libere care poate înflori și se poate dezvolta multilateral în societatea actuală. Un manifest al abaterii de la normă, al individualității și al creației în toate formele ei. Și arta-i meserie! Mai multe detalii