Te Fac Programator: Modulul 1: Fundamentele programării

Online, Romania
De la ce e un calculator, la un program executabil, etapa de compilare a unui program, scriem primele programe împreună, studiem organizarea memoriei, tipurile de date, instrucțiuni și.. altele. Nu te speria, le vom lua pas cu pas.
Clasele au loc săptămânal, online, fie Sâmbăta de la 10 la 14:30, fie Lunea și Miercurea de la 18:30 la 20:30, în funcție de clasa aleasă.
Tehnologii, limbaje folosite, paradigme studiate: Visual Studio, C/C++, programare procedurală. Mai multe detalii
Modulul are o durată de 3 luni și este structurat astfel:      
           Săptămâna 1: Introducere în C/C++ / Hello world!

           Săptămâna 2: Tipuri de date și variabile / Operatori
           Săptămâna 3: Structuri de control al execuției / Structuri repetitive
           Săptămâna 4: Funcții / Șiruri de caractere și algoritmi de bază
           Săptămâna 5: Vectori / Recapitulare

           Săptămâna 6: Examen parțial
           Săptămâna 7: Matrice / Pointeri
           Săptămâna 8: Fișiere și argumente în linie de comandă / Alocarea dinamică a memoriei
           Săptămâna 9: Structuri de date / Liste, stive, cozi, hashtables
           Săptămâna 10: Arbori, arbori binari și parcurgeri / Algoritmi de sortare
           Săptămâna 11: Recursivitate și management de erori / Recapitulare
           Săptămâna 12: Examen final