Constanta: Ansamblul Plăieșii

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, Constanța
Bulevardul Ferdinand, nr. 56
marți, 12 noiembrie, ora 19:00
Ansamblul etnofolcloric Plăieșii anunță lansarea Turneului aniversar “PLĂIEȘII – 35”. Acesta este prilejuit de aniversarea a treizeci și cincea de la fondarea ansamblului, care a avut loc la 15 ianuarie 1989. Mai multe detalii