Termeni și condiții organizatori - iaBilet.ro

Termeni și condiții aplicabile organizatorilor

în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online

1. Termeni generali

1.1. Prezentul document conținând termenii și condițiile aplicabile organizatorilor de evenimente (denumit în continuare "Termeni și Condiții") reprezintă o completare a contractului de prestări servicii care a fost încheiat cu Administratorul Site-ului sau a contractului de prestări servicii care ar urma să se încheie, și face parte integrantă din respectivul contract. În caz de contradicții sau neconcordanțe, prevalează prevederile respectivului contract.

1.2. Vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza serviciile furnizate de societatea noastră sau de a continua utilizarea acestora.

1.3. Organizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea oricărui serviciu furnizat prin intermediul Site-ului de Ia Bilet necesită o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

1.4. Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul Termenilor și Condițiilor, obligațiile prevăzute de acest document sau orice alte întrebări referitoare la serviciile furnizate de Ia Bilet, le puteți comunica pe adresa de mail [email protected].

1.5. În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii următori înseamnă:

1.6. „Administratorul Site-ului” sau “Ia Bilet” înseamnă Ia Bilet SRL, cu sediul în București, Sos. Calea Vitan nr. 6-6A, clădirea B, etaj 4, camera 4, nr. 21, sector 3.

1.7. "Site" înseamnă website-ul www.iabilet.ro.

1.8. ”Utilizator Profesionist” înseamnă orice persoană fizică care acționează în capacitate comercială sau profesională sau orice persoană juridică care oferă bunuri sau servicii consumatorilor, prin intermediul Site-ului, în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

1.9. ”Organizator” înseamnă Utilizatorul Profesionist care utilizează sau care intenţionează să utilizeze serviciile furnizate de Ia Bilet prin intermediul Site-ului.

2. Modificarea Termenilor și Condițiilor

2.1. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii și Condițiile în întregime.

2.2. Organizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări pe cale electronică.

2.3. Modificările (care pot fi descărcate în format pdf) intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care Administratorul Site-ului a notificat Organizatorii cu privire la modificările propuse.

2.4. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Organizatori printr-o declarație scrisă furnizată de acesta, prin bifarea în mod corespunzător a acordului pentru Termenii și Condițiile modificate sau printr-o manifestare univocă de voință, precum utilizarea în continuare a serviciilor furnizate de Administratorul Site-ului pentru punerea la vânzare a unor bilete pentru evenimente noi, intervenite oricând după data notificării comunicate de Administratorul Site-ului sau la expirarea termenului de 15 zile menționat mai sus, oricare dintre acestea survine mai târziu, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Organizator de a înceta utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului de către Administratorul Site-ului.

2.5. Organizatorul are dreptul de a rezilia prezentele Termeni și Condiții înainte de expirarea perioadei de preaviz menționate mai sus. Rezilierea operează în termen de 15 zile de la momentul recepționării de către Organizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Organizatorul renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Site de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: punerea în vânzare a biletelor pentru un eveniment nou).

3. Conținutul Site-ului. Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de orice fel al Site-ului (“Conținutul Site-ului”), inclusiv design, imagini, texte, baze de date, programe pentru calculator, dar fără a se limita la acestea, aparțin Administratorului Site-ului.

3.2. Prin derogare de la prevederile de mai sus, nu aparțin Administratorului Site-ului drepturile asupra acelor materiale pentru care pe Site s-a indicat în mod expres sau implicit un alt titular de drepturi, precum afișele de prezentare a concertelor, fotografiile artiștilor, materialele publicitare ale terților, dar fără a se limita la acestea.

3.3. Organizatorii se obligă să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi contractuali le dețin asupra Conținutului Site-ului. Este interzisă preluarea, reproducerea, distribuirea și/sau comunicarea publică în orice formă a Conținutului de orice fel al Site-ului, integral sau parțial, modificat sau nu, fără acordul prealabil, expres și scris al Administratorului Site-ului.

3.4. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

3.5. Organizatorii care publică materiale în Site sau care expediază în orice modalitate materiale către Administratorul Site-ului pentru a fi publicate în Site, acordă acestuia din urmă o licență neexclusivă, transferabilă și perpetuă, pe orice teritoriu, de a utiliza materialele respective prin publicare (reproducere și comunicare publică) pe internet, pe Site sau pe website-urile partenerilor contractuali ai Administratorului Site-ului, precum și de a le modifica / adapta în vederea utilizării conform celor de mai sus.

4. Identitatea profesioniștilor

4.1. Datele de identificare și contact ale Organizatorului care comercializează bilete prin intermediul Site-ului sunt afișate în mod clar în pagina evenimentului. În calitate de organizator de evenimente, sunteți de acord cu afișarea datelor dvs. de identificare și contact pe Site, în pagina destinată vânzării biletelor. Vor fi publicate date precum denumirea societății, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerțului şi adresa de e-mail a Organizatorului.

5. Sancțiuni

5.1. Ia Bilet nu dispune sancțiuni precum restricționarea, suspendarea sau sistarea serviciilor furnizate Organizatorilor, cu excepția cazului în care acestea au fost stabilite de către părți de comun acord prin contract semnat de acestea (precum suspendarea serviciilor pentru neplată).

5.2. Cu toate acestea, în cazul în care Organizatorul nu acceptă integral și necondiționat prezentele Termeni și Condiții, precum și orice modificări la acestea conform procedurii menționate la art. 2.4. de mai sus, contul Organizatorului va fi suspendat până la momentul la care va interveni acceptarea acestora sau până la momentul încetării contractului încheiat între Ia Bilet și Organizator.

5.3. Rezilierea contractului încheiat între Organizator și Administratorul Site-ului, care are ca efect sistarea în totalitate a serviciilor şi desființarea contractului, operează la solicitarea oricărei părți cu respectarea prevederilor contractului semnat de acestea şi a prevederilor corespunzătoare din Codul Civil.

6. Ierarhia

6.1. Evenimentele sunt afișate pe Site în funcție de anumite criterii considerate de Administratorul Site-ului relevante pentru consumatori, precum dimensiunea evenimentului (raportat la numărul total de bilete puse în vânzare), data la care acestea urmează să aibă loc şi locul de desfășurare (oraș / local).

6.2. În secțiunea aferentă categoriei, evenimentele sunt afișate în ordine cronologică, în funcție de data evenimentului.

6.3. Pe prima pagină a Site-ului sunt mai multe secțiuni, printre care următoarele: evenimente top (primele două rânduri), evenimentele recomandate, top vânzări, categorii de evenimente (teatru, stand up etc) și locații recomandate.

6.4. Evenimentele mari sau medii (raportat la numărul total de bilete puse în vânzare) care au loc la data curentă sau în viitorul apropiat sunt afișate în primul ecran vizibil, în primele două rânduri din prima pagină a Site-ului.

6.5. La secțiunea evenimente recomandate sunt afișate prin rotație toate evenimentele publicate pe Site (evenimente mari, medii și mici).

6.6. În secțiunea top vânzări / top sales sunt afișate cele mai vândute evenimente ale momentului.

6.7. La secțiunile de locații recomandate sunt afișate în prima pagina din Site evenimentele organizate de locațiile care au minim 3 evenimente simultan la vânzare pe Site .

6.8. Administratorul Site-ului poate promova un eveniment cu potențial mare de vânzări, prin poziționare preferențială (prioritară), pe baza unei înțelegeri separate cu Organizatorul acestuia.

7. Tratament diferenţiat. Canale de distribuţie

7.1. Ia Bilet nu are un tratament diferențiat față de anumiți Organizatori la vânzarea biletelor aferente evenimentelor acestora prin intermediul Site-ului.

7.2. Toți Organizatorii au acces la aceleași servicii, condiții sau funcționalități ale Site-ului.

7.3. Organizatorii au acces la întreaga rețea de distribuție a biletelor, așa cum este prevăzută în contract. „Reţeaua Ia Bilet” include Site-ul şi punctele de vânzare fizice care pot fi modificate de Ia Bilet potrivit propriei sale opțiuni (precum localuri, magazine specializate de muzică, automat self service etc). În plus, în urma integrării în propriul site a soluției tehnice a Ia Bilet, Organizatorul poate comercializa bilete la evenimentele sale prin intermediul site-ului propriu.

8. Accesul la date

8.1. Ia Bilet poate partaja datele dvs. cu colaboratori și parteneri, în condiții contractuale foarte stricte în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor. Astfel de categorii de destinatari pot fi: furnizori de servicii de contabilitate, asistență juridică, bănci și orice alți parteneri de afaceri, atunci când sunt necesare pentru executarea unui contract sau când există un interes legitim al Ia Bilet, fără însă a afecta drepturile Organizatorilor și ale persoanelor vizate (persoane de contact, reprezentanți legali etc) și cu respectarea măsurilor de securitate necesare.

8.2. La achiziția unui bilet de pe Site, datele de contact ale cumpărătorului pot fi accesibile Organizatorului evenimentului respectiv, în condițiile acordurilor GDPR încheiate de Administratorul Site-ului cu Organizatorul. Ia Bilet nu își asumă răspunderea cu privire la datele cu caracter personal pe care cumpărătorul consimte să le dezvăluie Organizatorului. În această situație, întreaga responsabilitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului revine Organizatorului. Un Organizator nu are acces la datele de contact ale cumpărătorilor de bilet la evenimentele altui Organizator. Administratorul Site-ului are acces la datele de contact ale tuturor cumpărătorilor de bilet.

8.3. Niciun Organizator nu are acces la datele nepublice privind vânzările altui Organizator. Fiecare Organizator poate consulta în contul propriu statistici privind vânzările efectuate la evenimentele sale. Administratorul Site-ului are acces la statistici privind vânzările tuturor Organizatorilor.

8.4. Administratorul Site-ului are acces tehnic și contractual atât la informațiile furnizate sau generate de Organizator în Site, cât şi la informaţiile furnizate de consumatori (cumpărători de bilet). După încetarea contractului, Administratorul Site-ului păstrează datele privind Organizatorii și activitatea acestora pe Site, inclusiv pentru analizarea acestora, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

9. Soluționarea reclamațiilor

9.1. Organizatorii au dreptul de a formula reclamații care privesc serviciile furnizate de Ia Bilet, de îndată ce evenimentul reclamat s-a produs sau când nu este posibil astfel, într-un termen rezonabil.

9.2. Pentru a înlătura orice îndoială, Organizatorul are dreptul de a adresa Administratorului Site-ului reclamații cu privire la oricare dintre următoarele aspecte:

(i) presupusa nerespectare de către Administratorului Site-ului a obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care afectează Utilizatorul Profesionist reclamant (Organizatorul);

(ii) aspectele tehnologice care se referă direct la furnizarea serviciilor și care îl afectează pe reclamant;

(iii) măsurile luate de Administratorul Site-ului sau comportamentul acestuia care se referă direct la furnizarea serviciilor și care îl afectează pe reclamant;

9.3. Reclamațiile vor fi făcute telefonic la nr. 0314 326 888 în cazurile urgente sau comunicate în scris Administratorului Site-ului pe adresa de e-mail: [email protected].

9.4. Organizatorii au obligația de a comunica sau include în fiecare reclamație toate datele și informațiile relevante cu privire la aceasta, pentru a-i permite Ia Bilet să analizeze complet și corect plângerea, inclusiv să poată soluționa plângerea într-un termen cât mai scurt, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate. În situația în care reclamantul nu a transmis Administratorului Site-ului toate datele și informațiile necesare soluționării reclamației respective, acestuia îi vor fi solicitate informațiile lipsă.

9.5. Reclamațiile care nu sunt urgente vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Administratorul Site-ului, în cazul în care au fost însoțite de toate datele și informațiile necesare pentru soluționarea acestora. Reclamațiile urgente se vor soluționa de îndată acolo unde este posibil sau într-un termen cât mai scurt.

9.6. Procedura de mai sus de soluționare a reclamațiilor este pusă în mod gratuit la dispoziția Organizatorilor.

9.7. Soluționarea reclamațiilor va respecta principiile transparenței și egalității de tratament în situații echivalente și al tratării plângerilor proporțional cu importanța și complexitatea lor.

10. Medierea

10.1. Organizatorul poate solicita medierea pentru soluționarea conflictelor cu Administratorul Site-ului legate de furnizarea serviciilor de către Ia Bilet, inclusiv cele care pot deriva din soluționarea reclamațiilor conform celor de mai sus. Părțile pot încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui astfel de conflict, inclusiv prin intermediul mediatorilor autorizați de Consiliul de Mediere, lista acestora fiind disponibilă aici: https://www.cmediere.ro/mediatori.

10.2. Medierea nu este gratuită.

10.3. Medierea este voluntară și facultativă. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Organizator.

10.4. Administratorul Site-ului va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

11. Cesiunea

11.1. Administratorul Site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prezentele Termeni și Condiții, precum și din contractele încheiate cu Organizatorii, inclusiv prin cesionarea către un terț a contractului, iar Organizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform art. 1315 și următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, Organizatorii consimt anticipat la substituirea Administratorul Site-ului cu un terț în raporturile născute între acesta și Organizatori în temeiul prezentelor Termeni și Condiții, precum și în temeiul contractelor încheiate cu Administratorul Site-ului în legătură cu utilizarea Site-ului și / sau a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia.